Huỳnh Quốc Anh

Giới tính: Nam
Năm sinh: 30/09/1974
Nơi sinh: Tp.HCM
Quê quán: Vĩnh Long
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Tiếng Anh; Tại: Trường Đại học Mở Bán Công Tp.HCM
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2007; Chuyên ngành: Marketing; Tại: Trường Đại học Rutherford Hoa Kỳ tại Malaysia
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh.
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


2008 – 2018: Giảng viên tại trường đại học Bình Dương
01/2019 đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học


[1] Leading changes and self-management strategy of CEOs in technology corporations in the world. International Journal of Commerce and Management Research http://www.managejournal.com. 07/09/ 2019.[2] Change management of technology enterprises in the era of 4th IR in Vietnam. International Journal of Commerce and Management Research http://www.managejournal.com. 07/09/ 2019.