HỒ SĨ VỊNH

Giới tính: Nam
Năm sinh: 10/11/1933
Nơi sinh: TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Quê quán: TP Đông Hà, Quảng Trị
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Ngữ văn; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Học vị: Tiến sĩ; Năm: 1985; Chuyên ngành: Ngữ văn; Tại: Đại học quốc gia Moskva mang tên M. V. Lomonosov
Chức danh KH: Giáo sư. Năm: 2002
Dạy CN: Các môn văn hóa.
Lĩnh vực NC: Văn hóa
Ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga.
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên

Quá trình giảng dạy và công tác


1963 – 1970: Nghiên cứu viên tại Viện Văn học.
1971 – 1996: Thành viên hội đồng Viện Văn học nghệ thuật – Tạp chí Văn hóa nghệ thuật.
1997 – 2013: Nghiên cứu viên cao cấp Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch
2014 – đến nay: Giảng viên cơ hữu trường đại học Quốc tế Sài Gòn.

Các công trình khoa học


Sách và giáo trình


[1] Các tác phẩm văn học kinh điển Nga tại Việt Nam và văn học Việt Nam tại Liên Xô và Liên bang Nga hiện nay (4 cuốn)

[2] Văn hóa Việt Nam trong tiến trĩnh đổi mới, 1999, Nxb Chính trị Quốc gia

[3] Tuyển tập Hồ Sĩ Vịnh (3 cuốn: 2002, 2009, 2013) gồm 3500 trang in do Nxb Văn hóa Thông tin ấn hành

[4] Tự điển bách khoa Việt Nam (4 tập tham gia với tư cách là ủy viên Ban biên tập ngành văn học, 2004, 2005)

[5] Về bản lĩnh văn hóa Việt Nam, 2005, Nxb Chính trị Quốc gia

[6] Cảm thụ thẩm mỹ và người Hà Nội, 2007, Nxb Chính trị

[7] Toàn cầu hóa và văn hóa nghệ thuật, 2012, Viện Văn hóa

[8] Hành trình của thơ, 2016, Nxb Đại học Quốc gia

[9] Danh nhân văn hóa Thăng Long Hà Nội, 2012, chủ biên

[10] Người Quảng Trị (Nhân vật chí), 2012, Nxb Chính trị Quốc gia