HỒ HỒNG NHUNG

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 17/10/1989
Nơi sinh: Sóc Trăng
Quê quán: An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Luật Hành Chính; Tại: Trường Đại học Luật Tp.HCM
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2018; Chuyên ngành: Luật kinh tế; Tại: Trường Đại học Luật Tp.HCM
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Quá trình giảng dạy và công tác


05/2015 – 1/2016: Nhân viên văn phòng tại trường Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng.
02/2017 – 10/2018: Nhân viên văn phòng công ty TNHH ProEdu Việt Nam.
08/2019 – nay đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn

Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học