GEORGE TINA

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 04/02/1974
Nơi sinh: Mumbai
Quê quán: India
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Financial Accounting and Auditing; Tại: University of Bombay
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 1996; Chuyên ngành: Tài chính – Kế toán Kiểm toán; Tại: University of Bombay
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh.
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


08/2013 đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học