EDDY DE BONT

Giới tính: Nam
Năm sinh: 20/04/1972
Nơi sinh: Bỉ
Quê quán: Bỉ
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: tiếng anh
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 1999; Chuyên ngành: Literature; Tại: Liberty International University – USA
Chức danh KH:
Dạy CN: Tiếng anh
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh, Hà Lan
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Quá trình giảng dạy và công tác


Giảng dạy tại Horito High School.
3/2006- 9/2005: Cố vấn Viện hàn lâm tại Jinchou Language Institution.
8/2013 đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học