DƯƠNG THỊ LAN ĐÀI

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Năm sinh: 12/19/1974

Chuyên môn: Kế toán

Chức vụ: Giảng viên