Đỗ Thị Loan

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 08/01/1983
Nơi sinh: Ninh Bình
Quê quán: Ninh Bình
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh; Tại: Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2017; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục; Tại: Trường Đại học Sài Gòn
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


07/2007 – 03/2019: Giáo viên tại Trường Quốc tế Á Châu
04/2019 đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học