ĐINH VĂN CHUYÊN

Giới tính: Nam
Năm sinh: 01/02/1977
Nơi sinh: Bắc Ninh
Quê quán: Bắc Ninh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng; Tại: Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
Đơn vị công tác: Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM
Chức vụ:
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2008; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Nam Columbia.
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh.
Địa chỉ liên hệ:
Quá trình giảng dạy và công tác


2012 – nay: Giảng viên thỉnh giảng Đại học Quốc tế Sài Gòn.
2008 – nay: Giảng viên thỉnh giảng Đại học Hoa Sen; Đại học Công nghiệp TPHCM; Đại học Kỹ thuật công nghệ TPHCM.
2005 – 2011: Chuyên viên Kế hoạch rống hợp DIC HCM City.
2003 – 2005: Giám đốc Kinh doanh khu vực CatLam Co,.Ltd.
2000 – 2003: Nhân viên Kể hoạch & Dầu tư CIENCO 5&6.
Các công trình khoa học


[1] Đề tài cấp trường / thành phố: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm đề tài: Đinh Văn Chuyên. Năm: 2011/2015.
Các bài báo, báo cáo khoa học, sách


[1] Phát triển nguồn nhân lực cao phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước: Phương pháp đối mới toàn diện hệ thống giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kê toán. 2010, số 8, tr.16-19. Năm: 2010.