ĐÀO THỊ BẠCH TUYẾT

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 25/12/1962
Nơi sinh: Tây Ninh
Quê quán: Tây Ninh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Ngữ văn, Tiếng anh; Tại: Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM, Đại Học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; Năm: 2006; Chuyên ngành: Ngữ văn; Tại: Đại học KHXH và NV- Đại học QUỐC GIA TPHCM
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên

Quá trình giảng dạy và công tác


9/2019- nay đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
12/2017 – 8/2019: Trưởng Khoa Ngoại Ngữ & KHCB trường đại học Gia Định. Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn
11/2017 – 12/2017: Phó Giám Đốc TT ĐTTH Giám ĐổcTTNN-TH Trưỏng Khoa Ngoại Ngữ trường đại học CNTT Gia Định. Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn.
08/2012 – 11/2017: Phó Giám Đốc TT ĐTTH Giám Đốc TTNN-TH Trưởng Khoa Ngoại Ngữ trường đại học CNTT Gia Định. Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn.
03/2012 – 08/2012: Phó Giám Đốc TT ĐTTH Giám Đốc TTNN-TH Trưởng Khoa Ngoài Chính Quy trường đại học CNTT Gia Định. Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn.
01/2011 – 03/2012: Phó Giám Đốc TT ĐTTH Giám Đốc TTNN-TH trường đại học CNTT Gia Định. Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn.
08/2009 – 12/2010: Giảng viên cơ hữu trường đại học CNTT Gia Định. Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn.
2008 – 08/2009: Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học KHXH&NV TPHCM, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, trường Đại học Công nghệ TP.HCM, trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn, trung Tâm Ngoại ngữ Active.
2007 – 2008: Hiệu trưởng trường Ngoại Ngữ- Tin Học STI VN. Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học KHXH&NV TPHCM, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, trường Đại học Công nghệ TP.HCM, trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn.
2006 – 2007: Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học KHXH&NV TPHCM, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, trường Đại học Công nghệ TP.HCM.
1997 – 2006: Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học KHXH&NV TPHCM, trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM.
1994 – 1997: Giảng viên cơ hữu trường Cao đảng Sư phạm Tây Ninh. Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Mở – Bán công TPHCM.
1986 – 1997: Giảng viên cơ hữu trường Cao đảng Sư phạm Tây Ninh.

Các công trình khoa học


[1] Đề tài cấp trường: Tình hình dịch thuật tác phẩm Edgar Allan Poe (đề tài tham dự Hội nghị Khoa học tháng 12/ 2000, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐHQG TP.HCM). Chủ nhiệm đề tài. Năm 2000.

[2] Đề tài cấp trường: Làm thế nào đế nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả nghiên cứu khoa học (đề tài tham dự Hội thảo “Làm thế nào để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học CNTT Gia Định”). Chủ nhiệm đề tài. Năm 2011.

[3] Đề tài cấp trường: Rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên Khoa ngoại ngữ qua các hoạt động ngoại khóa
(đề tài nghiên cứu khoa học)
. Chủ nhiệm đề tài. Năm 2018.

Các bài báo, báo cáo khoa học


[1] Edgar Allan Poe với văn học Việt Nam. Luận án Tiến sĩ- Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại học quốc gia TPHCM. Năm: 2006

[2] Bài báo: Dấu ấn Edgar Allan Poe trong thơ Hàn Mặc Tử. Tạp chí Khoa học xã hội (Số 4 (80) – 2005), Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ- Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Năm: 2005.

[3] Bài báo: Tiếp cận tác phẩm của Edgar Allan Poe. Tập san Khoa học xã hội & nhân văn (Số 30 – 3/2005), Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn- Đại Học Quốc Gia TP.HCM. Năm: 2005.

[4] Bài báo: Tình hình dịch thuật tác phẩm Edgar Allan Poe. Đề tài tham dự Hội nghị khoa học tháng 12/ 2000, Trương Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn- Đại Học Quốc Gia TP.HCM. Năm 2000.

[5] Ảnh hưởng của Edgar Allan Poe – thông qua văn học Pháp – đối vói văn học Việt Nam. Tiểu luận , Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn- Đại Học Quốc Gia TP.HCM. Năm 1998.

[6] Sự đổi mới của văn học Mỹ nửa đầu thế kỷ XIX. Tiểu luận , Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TP.HCM. Năm 1998.

[7] Số phận lịch sử của nhân vật bi kịch trong tác phẩm William Shakespeare. Luận văn Thạc sĩ – Truờng Đại học Sư Phạm TP.HCM. Năm 1995.

[8] Đặc điểm của văn xuôi hiện thực phê phán Việt Nam 1930 – 1945. Luận văn Sau Đại học – Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM. Năm 1992.