ĐẶNG VĂN THÀNH NHÂN

Giới tính: Nam
Năm sinh: 26/09/1983
Nơi sinh: Ba tri – Bến tre
Quê quán: Bến tre
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Trường Đại học Công Nghệ Tp.HCM
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2016; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Học viện Kỹ Thuật Quân Sự
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Quá trình giảng dạy và công tác


2008 – 2010: Nhân viên tại công ty TNHH G.c.c (AXIOO).
2010 – 2013: Nhân viên tại công ty FPT Telecom Miền Nam.
2012 – 2016: Giảng viên trợ giảng tại Trường TC Phương Đông, Trường TC Lương Thực Thực Phẩm Tp.HCM.
2013 – 2019: Trưởng phòng IT công ty CP Đầu Tư TM Thủy Sản (Incomfish).
09/2016 – 08/2019: Giảng viên Trường ĐH Công nghệ Tp.HCM.
01/2018 – 08/2019: Giảng viên trợ giảng Trường ĐH Công Nghệ Thực Phẩm Tp.HCM.
08/2019 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


[1] Đề tài cấp trường: Tìm hiểu một số kỹ thuật tách từ tiếng việt, ứng dụng trong tìm kiếm thông tin trên web. Tham gia chính (luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ). Năm 2016.
Các bài báo, báo cáo khoa học