CHU BẢO HIỆP

Giới tính: Nam
Năm sinh: 26/05/1968
Nơi sinh: Tp.HCM
Quê quán:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Công ngệ chế biến thủy sản, Quản trị-Ngoại thương; Tại: ĐH Thủy sản Nha Trang, ĐH kinh tế Tp.HCM
Đơn vị công tác:
Chức vụ:
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2008; Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển; Tại: ĐH kinh tế Tp.HCM.
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh.
Địa chỉ liên hệ:
Quá trình giảng dạy và công tác


1986 – 1990: Học ĐH thủy sản.
1990 – 1993: Làm tại c/ty Seaspimex.
1994 – 1997: Làm tại VPĐD c/ty Taikoh- Japan và học nghiệp vụ CB thủy sản.
1996 – 1998: Học ĐH kinh tế TPHCM.
1998 – 2007: Làm tại Tổng c/ty CP thủy sản Minh Phú.
2006 – 2008: Học cao học kinh tế và làm tại c/ty Chứng khoán Dầu khí.
Từ 2009 đến nay: Giám đốc đầu tư c/ty CP Vốn Thiên niên kỷ – MCapital. Trợ lý HĐQT c/ty chế biến & XNK thủy sản Cà Mau. Học Nghiên cứu sinh TS kinh tế phát triển. Giảng viên thỉnh giảng môn Kế hoạch hóa – chính sách KTXH, Kinh tế lượng, Kinh tế vi mô, vĩ mô.
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học, sách


[1] Driving Forces in Decline in Low Secondary School Enrollment: A case study of Bac Lieu province (Economic Development Review No. 192, Aug. 2010 – The HCMC University of Economics).