CAO THỊ VĨNH PHƯƠNG

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 11/02/1989
Nơi sinh: Đà Lạt
Quê quán: Huế
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư Phạm Vật Lý; Tại: Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2014; Chuyên ngành: Vật lý hạt nhân; Tại: Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Quá trình giảng dạy và công tác


2011 – 2013: Giáo viên tại Trường THPT Hồng Hà Tp.HCM
08/2015 – 02/2017: Giáo viên tại Trường Quốc tế Á Châu
03/2017 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học