CAO HÙNG TẤN

Giới tính: Nam
Năm sinh: 10/08/1969
Nơi sinh: Khánh Hòa
Quê quán: Bình Định.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Điện; Tại: Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP HCM
Đơn vị công tác:
Chức vụ:
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2004, 2007; Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh, Kế Toán; Tại: University of Houston system, Texas, USA.
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh.
Địa chỉ liên hệ:
Quá trình giảng dạy và công tác


2009 đến 2015: Trưởng bộ môn kế toán Trường Cao Đẳng Việt Mỹ.Giảng viên trường Broward College
2016 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Văn Hiến.
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học