BEVERLY GRACE CLAPANO OBLINA

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 09/11/1985
Nơi sinh: Cagayan De Oro, Philippines
Quê quán: Cagayan De Oro, Philippines
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Tâm lý học; Tại: Xavier University Ateneo De Cagayan, Philippines
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2018; Chuyên ngành: Arts in Teaching Enghish as a Second Language; Tại: University of Science and Technology of Southern Philippines
Chức danh KH:
Dạy CN: Tiếng anh
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Quá trình giảng dạy và công tác


11/2018 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học