ARORA SHILPA

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 03/11/1986
Nơi sinh: Hansi
Quê quán: India
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Maths; Tại: Govt post – Graduate College Hisar
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2008; Chuyên ngành: Mathematics; Tại: Guru jambheshwar University of Science and technology Hisar
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Quá trình giảng dạy và công tác


2011 – 2012: Giảng viên tại Manav Rachna International University Faridabad (india)
2012 – 2013: Giảng viên tại IP University Delhi
2013 – 2015: Trợ lý giáo sư tại Satyug Darshan college of engg and technology
2017 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


[1] Computer engineering. Year: 2009 – 20011.
Các bài báo, báo cáo khoa học