“SIU’s got talent” – Mùa thứ nhất

Vòng sơ loại: Thời gian: 17:30 – 19:30 ngày 28/02/2014. Địa điểm: Lewis Campus. Vòng chung kết: 8 tiết mục đặc sắc nhất ở vòng sơ loại sẽ được bầu chọn để vào vòng chung kết. Thời gian: 17:30 – 19:30 ngày 08/03/2014. Địa điểm: Lewis Campus

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn