SIU idol 2013

Thời gian: 18:30 – 20:30, Thứ Tư, Ngày 24/4/2013 Địa điểm: Friedman Campus – Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn 706A Quốc lộ 52, Phường Hiệp Phú, Quận 9

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn