SINH VIÊN SIU TIẾP TỤC NGHỈ HỌC

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sinh viên phải được đặt lên hàng đầu, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TPHCM, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) thông báo:

1. Sinh viên tiếp tục tạm nghỉ học, khi có chỉ đạo về thời gian đi học trở lại, Nhà trường sẽ thông báo đến sinh viên.

2. Sinh viên tiếp tục học online theo TKB đã công bố tại website: http://www.siu.edu.vn/

3. Trong thời gian này, sinh viên phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Nếu có chỉ đạo khác của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà trường sẽ có thông báo sau.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn