SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT & KHOA HỌC MÁY TÍNH SIU ĐẠT CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ “RESEARCH WRITING IN THE SCIENCES” với INASP

Sinh viên Phạm Gia Kiệt – Lớp 21DAI- Ngành Khoa học Máy tính đã hoàn thành khóa học “RESEARCH WRITING IN THE SCIENCES” với INASP và đạt chứng chỉ quốc tế hạng Merit.
Đây là khóa học do INASP tổ chức và cấp chứng chỉ quốc tế được nhà trường tổ chức cho Giảng viên và sinh viên tham gia viết bài báo khoa học và công bố quốc tế mang tên “Research Writing in the Sciences”. Khóa học được tổ chức từ ngày 5/4/2022 đến 16/5/2022 (trong 6 tuần học).

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn