Sinh hoạt chuyên đề: “Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học bậc đại học”

Sáng ngày 28/10/2020, Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU) đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học bậc đại học” với sự tham dự của Trưởng, Phó các khoa, phòng, ban và đội ngũ giảng viên, nhân viên của trường.

Sinh hoạt chuyên đề: “Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học bậc đại học”
Sinh hoạt chuyên đề “Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học bậc đại học”.

Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm mục đích nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, kỹ thuật cho đội ngũ quản lý, giảng viên, nhân viên của SIU trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên và triển khai nhân rộng đến tất cả chương trình đào tạo trong nhà trường cùng thực hiện.

Những nội dung được phổ biến trong chuyên đề chủ yếu hướng đến việc đảm bảo yêu cầu đánh giá đúng năng lực, trình độ kiến thức, kỹ năng thực hành và khả năng vận dụng kiến thức của người học trong phạm vi chương trình đào tạo; phân loại trình độ năng lực của sinh viên, phù hợp với mục tiêu của mỗi học phần; việc dạy học bao quát được toàn bộ nội dung đề cương học phần; tính khách quan, công bằng, chính xác trong việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên…

Tại buổi sinh hoạt, TS. Dương Thị Anh – giảng viên Khoa Ngoại Ngữ của SIU đã chia sẻ những nội dung về các dạng thức đánh giá, cách đánh giá năng lực và đánh giá quá trình. Rất nhiều câu hỏi, chủ đề thảo luận liên quan đến việc đánh giá và tính điểm thực tế đã được đặt ra như: sinh viên có được phổ biển về đề cương chi tiết học phần, cách tính điểm quá trình như thế nào, làm thế nào để đảm bảo sự công bằng khi cho điểm quá trình, sinh viên có được tiếp cận cách thức tính điểm quá trình hay không,…

Sinh hoạt chuyên đề: “Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học bậc đại học”
TS. Dương Thị Anh – giảng viên Khoa Ngoại ngữ SIU chia sẻ tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Theo TS. Dương Thị Anh, hiện nay, để đạt được mục tiêu đổi mới toàn diện nền giáo dục thì hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học là một trong những nội dung cần thiết phải đổi mới. Kiểm tra, đánh giá là khâu quan trọng đột phá nhằm thúc đẩy các hoạt động khác bao gồm hoạt động dạy và học, hoạt động quản lý giáo dục đào tạo… Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả, đúng hướng, đúng phương pháp sẽ tăng động lực và phát triển năng lực của người học. Trong bối cảnh chung đó, đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học bậc đại học là điều cần thiết để nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần giúp Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đạt kiểm định quốc tế IACBE – Hoa Kỳ ngành Kinh doanh và kiểm định quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạoSIU là một trong số ít trường thuộc khu vực Châu Á được IACBE – Hoa Kỳ kiểm định và chứng nhận chất lượng giáo dục.

SIU hiện đào tạo 14 chuyên ngành: Luật kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Quản trị nhà hàng – khách sạn, Marketing, Ngôn ngữ Anh, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, An ninh mạng và Mạng máy tính. Theo khảo sát năm 2019, gần 97% sinh viên SIU có việc làm, 3% còn lại học lên bậc học cao hơn hoặc chuyển tiếp du học tại nhiều nước trên thế giới.

Một vài hình ảnh khác tại buổi sinh hoạt chuyên đề:

Sinh hoạt chuyên đề: “Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học bậc đại học”

Sinh hoạt chuyên đề: “Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học bậc đại học”

Sinh hoạt chuyên đề: “Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học bậc đại học”

Sinh hoạt chuyên đề: “Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học bậc đại học”

Sinh hoạt chuyên đề: “Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học bậc đại học”

Sinh hoạt chuyên đề: “Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học bậc đại học”

Sinh hoạt chuyên đề: “Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học bậc đại học”

Sinh hoạt chuyên đề: “Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học bậc đại học”

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn