Quy định chung tại trung tâm dữ liệu & trí tuệ nhân tạo.

1. Chấp hành quy định, nội quy về đảm bảo an ninh – an toàn trường học.
2. Tuân thủ quy định, hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, thoát nạn.
3. Không mang, không sử dụng chất cấm, dụng cụ hay thiết bị gây nguy hiểm đến người khác vào Trung tâm.
4. Không mang, không sử dụng vật có thể gây cháy, nổ vào Trung tâm.
5. Không hút thuốc, không mang thức ăn; không vứt rác trong Trung tâm.
6. Không gây ồn ào mất trật tự trong Trung tâm.
7. Sử dụng máy tính và các trang thiết bị khác theo đúng hướng dẫn, không sử dụng các phần mềm không có bản quyền, phần mềm không rõ nguồn gốc hay chưa được cho phép.
8. Không tự ý di chuyển hoặc thay đổi, tháo, lắp bất kỳ thiết bị nào trong Trung tâm mà chưa được phép.
9. Không sử dụng máy tính cá nhân của người khác hoặc đã được Nhà trường phân công cho người khác.
10. Không cố ý sửa đổi, phá hoại các tập tin và dữ liệu không thuộc phạm vi cá nhân trên máy. Không tự ý thay đổi cài đặt thêm phần mềm, không can thiệp vào phần cứng cài đặt sẵn.
11. Không tự ý di chuyển, mang thiết bị, tài sản của Trung tâm ra ngoài Trung tâm mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm/Lãnh đạo Trường.
12. Không sử dụng máy tính làm công cụ tấn công các máy tính khác; không truy cập vào các trang web có nội dung độc hại như: phản động, khiêu dâm, kích động bạo lực,… theo quy định chung của pháp luật.
13. Tôn trọng quyền đối với tài sản trí tuệ của Trung tâm và Nhà trường.
14. Không sử dụng các dự án, thông tin, tài sản trí tuệ có được từ Trung tâm và Nhà trường để thực hiện, trao đổi với cá nhân/tổ chức ngoài trường.
15. Không sử dụng, mô phỏng, sao chép các tài sản, tài liệu, thông tin từ Trung tâm/Trường mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm và Lãnh đạo Trường và đảm bảo các bên thứ ba liên quan đến Trung tâm/Trường cũng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định này.
16. Giữ bí mật tuyệt đối các nội dung, thông tin, hoạt động, hồ sơ, tài liệu hướng dẫn, quy chế, nội quy, chính sách, quy trình thực hiện, tài sản trí tuệ (Thông Tin Bảo Mật) của Trung tâm/Trường, trừ trường hợp Giám đốc Trung tâm và Lãnh đạo Trường đồng ý trước bằng văn bản cho phép sử dụng hoặc cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào và cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích thực hiện các dự án của Trung tâm.
Các hướng dẫn và quy định khác của SIU AI Lab:
– Hướng dẫn và quy định sử dụng máy chủ:
https://ailab-docs.siu.edu.vn/regulation-server/
– Hướng dẫn và quy định sử dụng thiết bị, robot:
https://ailab-docs.siu.edu.vn/regulation-devices/

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn