Giới thiệu

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU) được công nhận là thành viên của International Accreditation Council for Business Education (Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh) – IACBE, Hoa Kỳ từ tháng 11/2010 và The Association to Advance Collegiate Schools of Business (Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học) – AACSB, Hoa Kỳ từ năm 2011.Ngoài ra, Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn SIU có quan hệ hợp tác với các trường đại học danh tiếng của thế giới như Suffolk University – Boston – Hoa Kỳ, Truman State University – Missouri – Hoa Kỳ, Ritsumeikan University và Asia Pacific University – Nhật Bản, Buckinghamshire New University – Anh Quốc, University of Central Oklahoma- Anh Quốc, Huddersfield University – Anh Quốc, Dankook University – Hàn Quốc, Hanam University – Hàn Quốc.

Với tầm nhìn và cam kết về việc đẩy mạnh sự hợp tác quốc tế, phòng Hợp tác quốc tế là điểm tiếp nhận và tư vấn cho các sinh viên quốc tế, cung cấp hỗ trợ dịch vụ liên quan đến việc học tập và sinh hoạt tại trường. Đồng thời, phòng cũng chịu trách nhiệm tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên, cho phép sinh viên SIU có cơ hội trải nghiệm học tập và làm việc ở nước ngoài, từ đó nâng cao kiến thức, kỹ năng và tầm nhìn toàn cầu của họ.

Với mục tiêu xây dựng một môi trường học tập quốc tế, phòng Hợp tác quốc tế đẩy mạnh việc thiết lập các liên kết hợp tác với các trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới. Điều này tạo điều kiện cho sinh viên SIU tham gia các chương trình trao đổi, học bổng quốc tế, thực tập và các hoạt động nghiên cứu cộng tác với các giảng viên và sinh viên quốc tế.

Phòng Hợp tác quốc tế của SIU không chỉ là cầu nối quan trọng giữa trường và cộng đồng quốc tế, mà còn là nơi giao thoa của các nền văn hóa, giúp mở rộng tầm nhìn và thế giới cho sinh viên SIU. Với sự tận tâm và chuyên nghiệp, phòng Hợp tác quốc tế của SIU cam kết mang lại những trải nghiệm quốc tế tuyệt vời cho cộng đồng trường học và góp phần vào việc xây dựng một thế giới không giới hạn cho tất cả sinh viên.