Nội quy sân thể thao đa năng

1. Không đi giày đế đen, đi guốc cao gót
2. Không vứt tàn thuốc, kẹo cao su
3. Không đổ nước xuống mặt sân
4. Không mang bàn, ghế vào sân

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn