Nội quy phòng thí nghiệm – thực hành

Những quy định chung:
1. Ngồi đúng vị trí được phân công. Tuyệt đối tuân theo hướng dẫn của giảng viên và cán bộ quản lý phòng thí nghiệm – thực hành.
2. Khi sử dụng máy móc và các thiết bị trong phòng thí nghiệm – thực hành phải thao tác theo đúng quy trình do giảng viên và cán bộ quản lý phòng thí nghiệm – thực hành hướng dẫn. Không làm hư hỏng các trang thiết bị, máy móc và các vật dụng khác hoặc có hành vi gây thiệt hại đến tài sản và cơ sở vật chất của phòng thí nghiệm – thực hành.
3. Tuyệt đối không mang các chất dễ gây cháy, nổ vào phòng thí nghiệm – thực hành. Không ăn, uống, vứt rác làm mất vệ sinh trong phòng thí nghiệm – thực hành. Tuân thủ các quy định về an toàn lao động.
4. Sắp xếp bàn, ghế, máy móc và các thiết bị ngăn nắp, gọn gàng. Làm vệ sinh máy móc, trang thiết bị và khu vực thí nghiệm – thực hành vào cuối ca thí nghiệm – thực hành.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn