Mức thu học phí học lại đối với sinh viên

THÔNG BÁO
V/v: Mức thu học phí học lại đối với sinh viên

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo về việc đóng học phí học lại đến tất cả sinh viên bậc đại học và cao đẳng của Trường như sau:
Học phí học lại
1. Đối với các môn học riêng của chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt do giảng viên Việt Nam giảng dạy
Mức học phí học lại: 827.000 VND/tín chỉ

2. Đối với các môn học riêng của chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc các môn học do giảng viên nước ngoài hoặc giảng viên Việt kiều tốt nghiệp tại nước ngoài phụ trách
Mức học phí học lại: 2.460.000 VND/tín chỉ

3. Đối với các môn học chung của chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt do giảng viên Việt Nam giảng dạy
Mức học phí học lại: 827.000 VND/tín chỉ

– Địa điểm đóng: Bộ phận kế toán thu học phí tại văn phòng Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

– Sinh viên đăng ký học lại các môn phải hoàn tất học phí học lại hai (02) tuần trước khi thời khóa biểu bắt đầu.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn