Một số đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên SIU năm 2019-2020

Ngành Quản trị kinh doanh
STT Tên đề tài
1 Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
2 Xây dựng dự án khởi nghiệp
3 Đánh giá sự hài lòng của khách hàng dịch vụ khách sạn nhà hàng
4 Xây dựng chiến lược kinh doanh
5 Xây dựng bộ máy hoạt động các câu lạc bộ sinh viên tại SIU.
Ngành Công nghệ thông tin
STT Tên đề tài
1 Nhận dạng vân lòng bàn tay sử dụng đặc trưng mẫu hướng cục bộ và kỹ thuật phân tích tách lớp tuyến tính.
2 Hệ thống quản lý văn bản nội bộ
3 Ứng dụng quản lý sinh viên.
4 Xe không người lái sử dụng công nghệ buetooth.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn