Một số đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên SIU năm 2018-2019

Ngành Quản trị kinh doanh
STT Tên đề tài
1 Các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuát kinh doanh Việt Nam trong cuộc chiến thương mại Trung quốc – Hoa kỳ
2 Giải pháp định hướng người tiêu dùng ra quyết định thanh toán điện tử tại Việt Nam
3 Chiến lược tiếp thị cho nước mắm Nam Ngư
4 Chiến lược tiếp thị cho sữa bột của MED JOHNSON NUTRITION
5 Nghiên cứu sự thay đổi hành vi du lịch trong xã hội mới
6 Giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản tham gia EVFTA
7 Các giải pháp đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hoá của CPTPP đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam
8 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng thời trang trực tuyến tại LAZADA của giới trẻ
9 Chiến lược tiếp thị cho VINAMILK

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn