Một số đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên SIU năm 2017-2018

Ngành Quản trị kinh doanh
STT Tên đề tài
1 Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương
2 Kinh tế Việt Nam 7 năm sau khi gia nhập WTO.
3 Doanh nghiệp Việt Nam và sự sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
4 Những khiếm khuyết trong hoạt động ngân hàng thương mại và chính sách của nhà nước để chấn chỉnh hoạt động ngân hàng.
5 Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước
6 Thu hút FDI của Việt Nam
7 Sự phát triển của công nghiệp sản xuất phụ trợ cho phát triển xuất khẩu của Việt Nam
8 Doanh nghiệp Việt Nam và những thách thức trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn