Một số đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên SIU năm 2017

STT Tên đề tài
1 Outbound service quality at wan hai lines
2 Nghiên cứu thực trạng vô sinh tại việt nam và các giải pháp dự phòng
3 Khảo sát và đánh giá chất lượng đào tạo và sự hài lòng của khách hàng là sinh viên và gia đình của họ đối với Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) sau khi sinh viên ra trường và tham gia hoạt động thực tiễn.
4 Đánh giá khả năng thực hiện đào tạo “định hướng theo địa chỉ” cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và trước khi đi phỏng vấn cho một vị trí làm việc có nhu cầu tuyển dụng cụ thể.
5 Xây dựng hệ thống phản hồi về tính thực tiễn trong chương trình giảng dạy của giảng viên trường SIU.
6 Áp dụng lý thuyết tín hiệu để đánh giá chất lượng của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn