Luận văn – Khóa luận của sinh viên năm 2018

STT Đề tài luận văn – khóa luận Sinh viên Xem
1 Nghiên cứu hành vi mua cà phê Highland của sinh viên tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Ngọc My
MSSV: 54011400819
2 ĐÁNH GIÁ VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX Đặng Nữ Như Quỳnh
MSSV: 84011400871

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn