Lịch Thuyết Trình Khóa Luận Tốt Nghiệp Năm 2014

LỊCH THUYẾT TRÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH TIẾNG ANH

STT

NHÓM SINH VIÊN
THUYẾT TRÌNH

NGÀY
THUYẾT TRÌNH

HỘI ĐỒNG

1

Phan Hồng Ngọc

 30/07/2014
9:00 – 11:00 AM

Chủ tịch HĐ: Th.S. Nguyễn Thị Ngọc Yến

– Thư ký HĐ: Th.S. Trần Công Hoàng

– Ủy viên: Th.S. Mai Trí Bình

2

Hồ Ngọc Hoàng Tâm

3

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

4

Nguyễn Phương Uyên
  • Địa điểm: Phòng Paul A Samuelson – Tầng 4
  • Sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp 01 cuốn và  Khóa luận tốt nghiệp 02 cuốn.
  • Báo cáo thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp theo mẫu quy định của trường. (download tại www.siu.edu.vn)

HCMC, 10 July, 2014
CHANCELLOR

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn