LỊCH THUYẾT TRÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2015 – NGÀNH TIẾNG ANH – KHÓA 4

LỊCH THUYẾT TRÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2015

NGÀNH TIẾNG ANH – KHÓA 4

 

STT

NHÓM SINH VIÊN
THUYẾT TRÌNH

NGÀY THUYẾT TRÌNH

 

ĐỊA ĐIỂM
 

1

Đàm Ngọc Hân

01/08/2015
8:00 – 10:00 AM

Earle Raymond Hedrick Hall – 4th floor

2

Võ Ngọc Anh Phương

3

Dương Thị Nhã Uyên

 

  • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.

Hochiminh City, July 22, 2015
IP Manager
      Pham Duc Quynh      

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn