LỊCH THUYẾT TRÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2015 – NGÀNH NGÔN NGỮ ANH – LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 3

LỊCH THUYẾT TRÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2015

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH – LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 3

 

STT

SINH VIÊN
THUYẾT TRÌNH

NGÀY THUYẾT TRÌNH

 

ĐỊA ĐIỂM
 

1

Trần Thanh Nhân

17/11/2015
8:00 – 09:30 AM

James Tobin Hall – Lầu 4

 

  • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.

TPHCM, ngày 05 tháng 11 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG
      TS. TRẦN XUÂN ĐỊNH      

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn