Lịch thuyết trình khóa luận chương trình tiếng anh khóa 2

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2013
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC KHÓA 2
NHÓM SINH VIÊN THUYẾT TRÌNH NGÀY THUYẾT TRÌNH HỘI ĐỒNG PHÒNG
Sinh viên chương trình giảng dạy
bằng tiếng Anh
17/08/2013
8:00am – 11:00am
– Chủ tịch HĐ: Tiến sỹ Jose Rewel
– Thư ký HĐ: Thạc sỹ Cecelia Marie
– Ủy viên: Thạc sỹ Arturo Barachina
Galileo Hall
4th Floor

Ghi chú

  • Địa điểm báo cáo khóa luận tại cơ sở Lewis campus (8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2).
  • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn