Lịch sinh hoạt công dân đầu năm, năm học 2020-2021

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 10, 11, 12 về lịch sinh hoạt công dân đầu năm, năm học 2020-2021 như sau:

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn