Lịch học tập trung môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 12, 13 học tập trung môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh như sau:

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn