Lịch gặp giáo viên hướng dẫn thực tập 2015

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên đại học khóa 4 và cao đẳng khóa 5 lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp như sau:

THỜI GIAN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

PHÒNG

 

GHI CHÚ

THỨ HAI
02/03/2015
(14:00 – 16:00)

ThS. Lê Hướng Dương

Galileo Hall

Nhóm sinh viên theo
danh sách  phân công

THỨ BA
03/03/2015
(9:00 – 11:00)

Th.S. Huỳnh Quốc Anh

Galileo Hall

TS. Trần Thanh Toàn

Aristotle Hall

THỨ BA
03/03/2015
(13:30 – 15:30)

ThS. Vòng Thình Nam

Galileo Hall

PGS. Phước Minh Hiệp

Marie Curie Hall

THỨ TƯ
04/03/2015
(14:00-16:00)

TS. Lê Văn Bảy

Marie Curie Hall

TS. Hồ Thiện Thông Minh

Paul a Samuelson Hall

THỨ NĂM
05/03/2015
(8:00 – 10:00)

ThS. Chu Bảo Hiệp

James Tobin Hall

THỨ NĂM
05/03/2015
(14:00-16:00)

ThS. Trần Chí Chinh

Galileo Hall

Th.S. Nguyễn Văn Mỹ

Marie Curie Hall

THỨ SÁU
06/03/2015
(8:00 – 10:00)

ThS. Nguyễn Mỹ Chương

Pascal Hall

  • Chú ý:
    • Sinh viên mang theo tập vở, bút ghi chép đầy đủ hướng dẫn của Giảng viên.
    • Yêu cầu có mặt đúng giờ. Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác. (Danh sách sinh viên đính kèm)

TP.HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2015
PTCM

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn