Lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên đại học khóa 5 và cao đẳng khóa 6 lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp như sau:

 

THỜI GIAN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PHÒNG GHI CHÚ
THỨ BA
01/03/2016
(8:00 – 10:00)
Th.S. Huỳnh Quốc Anh Galileo Hall Nhóm sinh viên theo danh sách phân công.

Xem danh sách tại đây

TS. Lê Văn Bảy Marie Curie Hall
THỨ TƯ
02/03/2016
(14:00-16:00)
TS. Vòng Thình Nam Galileo Hall
ThS. Chu Bảo Hiệp Marie Curie Hall
THỨ NĂM
03/03/2016
(14:00-16:00)
Th.S. Nguyễn Văn Mỹ Marie Curie Hall
THỨ SÁU
04/03/2016
(8:00 – 10:00)
ThS. Nguyễn Mỹ Chương Pascal Hall

Chú ý:

– Sinh viên mang theo tập vở, bút ghi chép đầy đủ hướng dẫn của Giảng viên

– Yêu cầu có mặt đúng giờ. Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác.

TP.HCM, ngày 16 tháng 02 năm 2016

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn