Lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp năm 2022 (kèm danh sách sinh viên)

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên đại học khóa 11 ngành Quản trị kinh doanh lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp năm 2022 như sau:

 

THỜI GIAN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PHÒNG  

GHI CHÚ

 

THỨ NĂM

24/02/2022

(8:00 – 10:30)

 

ThS. Phạm Quang Trường

 

Elias Canetti, tầng 3, cơ sở Đông A Nhóm sinh viên theo danh sách phân công

 

 

ThS. Nguyễn Hồ Hải Anh

 

Lawrence Klein, tầng 3, cơ sở Đông A
THỨ NĂM

24/02/2022

(14:00 – 17:00)

TS. Võ Thị Thu Hồng Elias Canetti, tầng 3, cơ sở Đông A
ThS. Chu Bảo Hiệp Lawrence Klein, tầng 3, cơ sở Đông A
ThS. Huỳnh Thị Gia Lộc Robert C. Merton, tầng 3, cơ sở Đông A
ThS. Nguyễn Văn Khanh George Akerlof, tầng 3, cơ sở Đông A
THỨ SÁU

25/02/2022

(8:00 – 11:00)

ThS. Trương Hải Thuận Fedrerick Douglass Hall tầng 2, cơ sở Fleming
ThS. Nguyễn Duy Hưng

 

Elias Canetti tầng 3, cơ sở Đông A
THỨ SÁU

25/02/2022

(14:00 – 17:00)

TS. Văn Hữu Quang Nhật Elias Canetti tầng 3, cơ sở Đông A
PGS.TS. Trần Khải Thành Philippe Kahn tầng 3, cơ sở Đông A
ThS. Hồ Thiện Thông Minh Lawrence Klein tầng 3, cơ sở Đông A
THỨ BẢY

26/02/2022

(8:00 – 11:00)

TS. Lê Văn Bảy Lawrence Klein tầng 3, cơ sở Đông A Nhóm sinh viên theo danh sách phân công

 

TS. Bùi Nguyên Khánh Robert C. Merton tầng 3, cơ sở Đông A
ThS. Võ Văn Tiên George Akerlof tầng 3, cơ sở Đông A
ThS. Mai Văn Thành Pierre-Gilles de Gennes tầng 4, cơ sở Đông A
ThS. Lý Ngọc Phượng Milton Friedman tầng 4, cơ sở Đông A

 

Chú ý:

  • Danh sách sinh viên đính kèm: xem tại đây
  • Sinh viên mang theo tập vở, bút ghi chép đầy đủ hướng dẫn của Giảng viên.
  • Yêu cầu có mặt đúng giờ. Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách

nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác.

                                                                                TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2022

                                                                                         KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐT

  1.     TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                                    

 

                                                                                  Văn Thị Thiên Hà

 

 

 

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn