Lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp năm 2021 (kèm danh sách sinh viên)

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên đại học khóa 10 ngành Quản trị kinh doanh lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp năm 2021 như sau:

 

THỜI GIAN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PHÒNG  

GHI CHÚ

 

THỨ HAI

01/03/2021

(8:00 – 10:30)

 

TS. Lưu Thị Thanh Mai

 

Elias Canetti,

tầng 3, Dong A Campus

Nhóm sinh viên theo danh sách phân công

 

 

TS. Lê Văn Bảy

 

Lawrence Klein,

tầng 3, Dong A Campus

ThS Huỳnh Quốc Anh Robert C. Merton,

tầng 3, Dong A Campus

ThS. Trương Thị Hải Thuận George Akerlof,

tầng 3, Dong A Campus

THỨ HAI

01/03/2021

(14:00 – 17:00)

TS. Võ Thị Thu Hồng Elias Canetti,

tầng 3, Dong A Campus

TS. Nguyễn Hoàng Tiến Lawrence Klein,

tầng 3, Dong A Campus

ThS. Hồ Thiện Thông Minh Robert C. Merton,

tầng 3, Dong A Campus

ThS. Huỳnh Thị Gia Lộc George Akerlof,

tầng 3, Dong A Campus

ThS. Nguyễn Văn Khanh Albert Einstein Hall,

tầng 3, Lewis Campus

THỨ BA

02/03/2019

(8:00 – 11:00)

ThS. Ngụy Thị Sao Chi Elias Canetti,

tầng 3, Dong A Campus

ThS. Phạm Quang Trường

 

Lawrence Klein,

tầng 3, Dong A Campus

THỨ TƯ

03/03/2021

(14:30-17:00)

ThS. Chu Bảo Hiệp Galileo Hall,

tầng 5, Lewis Campus

 

Chú ý:

  • * Danh sách sinh viên đính kèm: xem tại đây
  • * Sinh viên mang theo tập vở, bút ghi chép đầy đủ hướng dẫn của Giảng viên.
  • * Yêu cầu có mặt đúng giờ. Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách

nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác.

                                                                                TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2021

                                                                                         KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐT

  1. TRƯỞNG PHÒNG

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn