Lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập 2019 (kèm danh sách sinh viên)

THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên đại học khóa 8 lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp năm 2019 như sau:

 

THỜI GIAN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PHÒNG  

GHI CHÚ

 

THỨ TƯ

27/02/2019

(8:00 – 10:30)

 

TS. Vòng Thình Nam

 

Marie Curie Hall Nhóm sinh viên theo danh sách  phân công

 

THỨ TƯ

27/02/2019

(14:00 – 16:30)

 

TS. Lê Văn Bảy

 

Galileo Hall
THỨ SÁU

01/03/2019

(8:00 – 10:30)

TS. Hồ Thiện Thông Minh The E-Library of Melvil Dewey
 

ThS. Phạm Quang Trường

 

The Tim Berners

Lee-Lab

Th.S. Nguyễn Thu Thảo Consultancy Hall
THỨ SÁU

01/03/2019

(13:30 – 16:00)

Th.S Nguyễn Quốc Anh Pascal Hall
THỨ SÁU

01/03/2019

(14:30 – 17:00)

Th.S Chu Bảo Hiệp James Tobin Hall

 

Chú ý:

  • Danh sách sinh viên đính kèm (Xem tại đây: DSSV đại học ; DSSV cao đẳng)
  • Sinh viên mang theo tập vở, bút ghi chép đầy đủ hướng dẫn của Giảng viên.
  • Yêu cầu có mặt đúng giờ. Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách

nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác.

                                                                                TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2019

                                                                                                                   PTCM

 

                                                                             Văn Thị Thiên Hà

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn