Lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập 2018 (kèm danh sách sinh viên)

THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên đại học khóa 7 lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp năm 2018 như sau:

 

THỜI GIAN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PHÒNG  

GHI CHÚ

 

THỨ TƯ

07/03/2018

(13:30 – 16:00)

 

TS. Vòng Thình Nam

 

Law- rence Hall Nhóm sinh viên theo danh sách  phân công

 

THỨ NĂM

08/03/2018

(8:00 – 10:30)

 

TS. Lê Văn Bảy

 

Paul A Samuelson Hall
 

ThS. Phạm Quang Trường

 

Earle Raymond Hedrick Hall
Th.S. Nguyễn Văn Mỹ James Tobin Hall
ThS. Huỳnh Gia Lộc Albert Einstein Hall
THỨ SÁU

09/03/2018

(8:00 – 10:30)

ThS. Nguyễn Mỹ Chương Law- rence Hall
THỨ SÁU

09/03/2018

(13:30 – 16:00)

Th.S. Nguyễn Thu Thảo

 

Aristotle Hall
THỨ SÁU

09/03/2018

( 14:30 – 17:00)

Th.S Chu Bảo Hiệp Law- rence Hall

 

Chú ý:

  • Danh sách sinh viên đính kèm (Xem tại đây)
  • Sinh viên mang theo tập vở, bút ghi chép đầy đủ hướng dẫn của Giảng viên.
  • Yêu cầu có mặt đúng giờ. Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách

nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác.

                                                                                TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2018

                                                                                                              PTCM

 

                                                                       Văn Thị Thiên Hà

 

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn