Lịch báo cáo khóa luận văn tốt nghiệp năm 2013 (khóa 3)

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2013
NGÀNH TIẾNG ANH – CAO ĐẲNG KHÓA 3
NHÓM SINH VIÊN BÁO CÁO NGÀY BÁO CÁO HỘI ĐỒNG PHÒNG
1. Nguyễn Thị Trâm Anh
2. Trần Dụ Kiều
3. Võ Hoàng Thị Lam
4. Nguyễn Thị Thu Trang
01/08/2013
10:00 – 11:00am
– Chủ tịch HĐ: Th.S. Nguyễn Minh Trang
– Thư ký HĐ: Th.S. Nguyễn Thị Ngọc Yến
– Ủy viên: Th.S. Trần Công Hoàng
Galileo Hall

Ghi chú

  • Địa điểm báo cáo khóa luận tại cơ sở Lewis campus (8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2).
  • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (đính kèm)
  • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.
  • Nộp Khóa luận tốt nghiệp 1 cuốn cho giảng viên hướng dẫn; 1 cuốn nộp cho trường hạn chót ngày 13/7/2013.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn