Lịch báo cáo khóa luận văn tốt nghiệp năm 2013 (khóa 2)

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2013
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH ĐẠI HỌC KHÓA 2
NHÓM SINH VIÊN BÁO CÁO NGÀY BÁO CÁO HỘI ĐỒNG PHÒNG
1.Lê Mẫn Đạt
2.Trần Anh Việt Mỹ
Wednesday
31/07/2013
(2:00pm – 5:00pm)
– Chủ tịch HĐ: ThS. Trần Bá Nhiệm
– Thư ký HĐ: Th.S Trần Anh Dũng
– Ủy viên: Th.S Đinh Xuân Lâm
Marie Curie Hall

Ghi chú

  • Địa điểm báo cáo khóa luận tại cơ sở Lewis campus (8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2).
  • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (đính kèm)
  • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.
  • Nộp Khóa luận tốt nghiệp 1 cuốn cho giảng viên hướng dẫn; 1 cuốn nộp cho trường hạn chót ngày 13/7/2013.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn