Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2020 – Đại học khóa 9 ngành Quản trị kinh doanh

Hội đồng khóa luận có đại diện doanh nghiệp tham gia đánh giá. Sinh viên được SIU cấp giấy chứng nhận kết quả doanh nghiệp đánh giá khóa luận khi nhận bằng tốt nghiệp

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn