Lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng ngành Khoa học máy tính và ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về “Lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng ngành Khoa học máy tính và ngành Ngôn ngữ Anh” theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn