Kỹ năng thực tập thực tế

THÔNG BÁO

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Đại học khóa 6 chương trình tập huấn “Kỹ năng thực tập thực tế” do ThS. Nguyễn Văn Mỹ phụ trách.

  • Thời gian
    Thứ hai ngày 30/03/2015 (từ 14:00 – 16:30)
  • Địa điểm
    Hội trường Federal Hall, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn