Chuyên ngành đào tạo

Tâm lý học tham vấn & trị liệu

Chương trình cử nhân Tâm lý học – chuyên ngành Tâm lý học tham vấn & trị liệu của trường ĐHQTSG được thiết kế và xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của các trường đại học chuyên ngành của Hoa Kỳ và Canada, cập nhật những kiến thức hiện đại nhất về tâm lý học theo định hướng ứng dụng, nhằm trang bị các phương pháp thực hành tâm lý trong tham vấn, trị liệu, nghiên cứu, quản lý nhân sự trong kinh doanh, nghiên cứu thị trường cũng như mọi lĩnh vực khác nhau của xã hội. Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng đa dạng để thích ứng với mọi bối cảnh đặc thù và làm việc tốt với cá nhân hoặc nhóm thân chủ khác nhau.

Chương trình giảng dạy ngành Tâm lý học – chuyên ngành Tâm lý học tham vấn & trị liệu của SIU với sự kết hợp những chương trình thuộc lĩnh vực bổ sung khác cũng tạo nên tính linh hoạt khác biệt, mang lại cho sinh viên lợi thế cạnh tranh trong quá trình làm việc. Với khóa học này, sinh viên còn có thể theo đuổi các môn học tự chọn để xây dựng nền tảng kiến thức trong các lĩnh vực theo sở thích cá nhân và đòi hỏi công việc với các lựa chọn đa dạng: tâm lý học xã hội, tâm lý học giao tiếp, tâm lý học trị liệu, tham vấn tâm lý, tâm lý học lao động, tâm lý học quản lý,…

Chương trình cung cấp cho sinh viên những trải nghiệm thực tế nghề nghiệp tại các bệnh viện, trung tâm tham vấn, trị liệu tâm lý, trung tâm quản trị nhân sự, doanh nghiệp, trường học,… được trau dồi và phát triển kỹ năng nghề nghiệp (phân tích, đánh giá thông tin, giao tiếp, tư vấn, làm việc nhóm, tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, tư duy sáng tạo,…) thông qua hoạt động học tập, ngoại khóa, đặc biệt là các bài giảng, hội thảo ở trình độ cao do các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành và các giảng viên kinh nghiệm hướng dẫn…