Tư vấn sinh viên

Để sinh viên hiểu rõ và học tập tốt theo phong cách Quốc tế của SIU và tiêu chuẩn Đại học Hoa Kỳ, Hội đồng cố vấn chuyên môn của SIU luôn bên cạnh sinh viên để lắng nghe, hướng dẫn và tư vấn những vấn đề sinh viên chưa hiểu rõ.

Để việc tư vấn hiệu quả, sinh viên có thể gặp trực tiếp các Giám đốc chương trình tại văn phòng hoặc liên hệ qua email consultancy@siu.edu.vn để được trả lời hoặc tư vấn trực tiếp.