Khoa Kỹ thuật & Khoa học máy tính

Thực  tập

Danh sách thực tập

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp 2014 - Danh sách thực tập Đại học khóa 3 (Lịch gặp giáo viên hướng dẫn) - Danh sách thực tập Cao đẳng khóa 4 (Lịch gặp giáo viên hướng dẫn) Thông [...]

Danh mục công ty bảo trợ thực tập

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn luôn hướng tới đào tạo sinh viên năng động, tự tin, bản lĩnh, tự lập để có thể thích ứng với những thách thức trong công việc và thăng tiến trong tương lai. [...]

Biểu mẫu

Biểu mẫu Tải về Biểu mẫu báo cáo thực tập thực tế(Tiếng Việt) Biểu mẫu báo cáo thực tập thực tế((Tiếng Anh) Biểu mẫu khóa luận tốt nghiệp(Tiếng Việt) Biểu mẫu khóa luận tốt nghiệp(Tiếng Anh) Biểu mẫu thực [...]

Thực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp được thực hiện cho sinh viên học xong học kỳ 7 đối với bậc đại học và học xong học kỳ 5 đối với sinh viên bậc cao đẳng. 1. Trường tổ [...]

Thực tập thực tế

Thực tập thực tế Thực tập thực tế được áp dụng cho sinh viên đại học đã học xong học kỳ 4 (*), tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tiễn, áp dụng các kiến [...]

Go to Top